نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد توکل همدانی عنوان: متخصص بیهوشی تحصیلات: – فوق دکتری متخصص بیهوشی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سابقه: – متخصص بیهوشی در کلینیک درمان ناباروری رویش کرج آغاز همکاری از خرداد ۱۳۹۶ – متخصص بیهوشی در بیمارستان ۱۵ خرداد شهید بهشتی از ۱۳۷۹-۱۳۹۶ – متخصص بیهوشی در بیمارستان امام خمینی  ۱۳۸۱-۱۳۹۷ – متخصص بیهوشی در بیمارستان ولیعصر رزن همدان ۱۱۳۷۶-۱۳۷۸ – متخصص بیهوشی در بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم از ۱۳۸۹ – متخصص بیهوشی در کلینیک مرکز جراحی محدود مهران کرج از ۱۳۸۵ – متخصص بیهوشی در بیمارستان فجر ۱۳۷۷-۱۳۹۰