اهدا تخمک

تخمک اهدایی و شرایط آن

در مواردیکه به دلیل کاهش ذخیره تخمدان و یا سن با لای خانم و یا برخی بیماریهای ژنتیکی نیاز به استفاده از تخمک فرد دیگر وجود دارد این اصطلاح به کار میرود . درمرکز رویش به منظور رعایت قوانین شرعی ، اخلاقی و پزشکی ضوابط خاصی رعایت میشود از جمله :۱) سن فرد اهدا کننده که باید کمتر از ۳۵سال باشد ۲) بیوه یا مطلقه بودن ۳) حداقل یک فرزند سالم داشته باشد ۴)سالم بودن کامل آزمایشات مربوط به عفونتهای ویروسی که قبل از شروع سیکل انجام شود. بعداز داشتن کلیه شرایط فوق سیکل درمان آغاز می شود .

احتراماً، قابل ذکر می باشد که افرادی که تمایل به اهدای تخمک (بانو) بصورت داوطلبانه دارند می توانند با ارائه مشخصات خود در فرم زیر اقدام به اینکار نمایند.