اعمال جراحی غیر تهاجمی

-         هیستروسکوپی : در مواردی که ضایعه ای داخل حفره ی رحمی وجود دارد با هيستروسكوپ داخل رحم شده، حفره ی رحمی بررسی و ضایعه برداشته میشود.

-         لاپاراسکوپی : یک روش جراحی غیر تهاجمی است که برش های حدود 1 Cm زیر ناف و دوطرف قسمت تحتانی شکم داده شده ، با دوربین داخل شکم بررسی می شود.مواردی مثل چسبندگی اطراف لوله و کیست های تخمدانی و حاملگي هاي خارج از رحم با این روش قابل درمان هستند.