IVF یا Microinjection

پیشرفته ترین درمان کمک باروری بوده که در موارد خاص از جانب فوق تخصص نازایی پیشنهاد می شود.

در این سیکل درمان خانم نیاز به تزریقات مکرر دارویی و سونوگرافی های متناوب داشته در زمان مناسب تحت بیهوشی از راه واژن تخمک های خانم با کمک سونوگرافی واژینال تخلیه شده به جنین شناس تحویل داده می شود که در آزمایشگاه توسط میکروسکوپ های بسیار دقیق الکترونیکی تلقیح تخمک با اسپرم همسر انجام و جنین در دستگاه های مخصوص نگهداری شده و بر اساس رشد جنین 2 تا 4 روز بعد این جنین ها به داخل رحم منتقل شده و درمان دارویی طبق دستور پزشک ادامه یافته و در صورت مثبت شدن تست بارداری این درمان تا هفته 12-10 بارداری ادامه خواهد یافت.

     شانس بارداری موفق بر اساس شرایط زوجین 25 تا 40% خواهد بود.