IUI

موارد لزوم جهت انجام IUI :

1)       از جمله مشکلات مربوط به آقایان مثل کاهش تحرک اسپرم

2)       مشکلات مربوط به دهانه ی رحم

3)      موارد نازایی در زمینه ی آندومتریوز و یا مواردیکه درمان های تحریک تخمک گذاری قبلی بدون اثر بوده توصیه به انتخاب این روش درمانی می شود.

4)      اشكال در مقاربت جنسي ( واژينيسموس شديد – عدم توانايي جنسي مرد و ... )

در این روش تحریک تخمک گذاری در خانم با کنترل سونوگرافی انجام شده و در روزی که پزشک تعیین میکند همسر نمونه اسپرم داده و پروسه های مختلف جهت تقویت نمونه اسپرم در آزمايشگاه بر روي اسپرم انجام می شود و سپس این اسپرم تقویت شده توسط وسیله ی مخصوص داخل رحم خانم قرار داده می شود. پس از انجام این پروسه معمولاﹰ علاوه بر مصرف اسید فولیک مصرف شیاف سیکلوژست نیز توصیه شده و پس از 2-1 روز استراحت نسبی فرد می تواند فعالیت روزانه ی خود را از سر بگیرد.