درمانگاه ژنتیک

پس از ویزیت اولیه توسط فوق تخصص نازایی در صورت لزوم در مواردی مانند سابقه ی سقط های مکرر و یا عدم موفقیت مکرر در درمان های کمک باروری و یا مشکلات خاص در زوجین در این کلینیک ویزیت توسط متخصص ژنتیک انجام و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.