خدمات

درمان ناباروری
تعیین جنسیت
PGD
درمان ناباروری
اعمال جراحی غیر تهاجمی
اعمال جراحی غیر تهاجمی
درمان ناباروری
IVF یا Microinjection
لقاح آزمایشگاهی
درمان ناباروری
IUI
لقاح داخل رحمی
درمان ناباروری
کلینیک داخلی
داخلی -گوارش- غدد
درمان ناباروری
درمانگاه ژنتیک
بررسی و تشخیص علل نازایی-سقط های مکرر و سایر بیماری های ژنتیک
درمان ناباروری
درمانگاه اورولوژی
ناباروری آقایان
درمان ناباروری
- ویزیت و مشاوره ی اولیه با زوجین
ویزیت زوجین