معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر رضا زیادلو
عنوان:
متخصص بیهوشی
تحصیلات:
-
سابقه:
بیش از 20 سال سابقه کار در بیمارستان های دانشگاهی و خصوصی