معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دكتر صفر شاه محمدی
عنوان:
دکترای علوم آزمایشگاهی
تحصیلات:
فارغ التحصیل دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
سابقه:
مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان رازی
- پوست و مو - دانشگاه علوم پزشکی تهران
-عضویت در کمیته بیمارستان رازی
-همکار طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه
- بیمارستان رای موسس و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی مهر کرج
-راه اندازی بخش سلولی مولکولی در آزمایشگاه مهر اولین آزمایشگاه کرج(مهر - مصباح)
-موسس و عضو گروه PTA(گروه پیشگامان تشخیص البرز)
-سهام دار آزمایشگاه مرکز درمان ناباروری رویش کرج