معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر مژده نواب
عنوان:
جراح ومتخصص بیماری های کلیوی و مجاری ادراری(ارولوگ)
تحصیلات:
-پزشکی عمومی دانشگاه تهران 1374
-پزشکی تخصصی دانشگاه ارومیه 1379
سابقه:
دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علوم پزشکی البرز – بیمارستان کمالی کرج – بیمارستان امام خمینی – بیمارسان کسری – قائم – مدنی
-سابقه کار 14 سال