معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر نسرین آجیلیان
عنوان:
متخصص بيماري هاي داخلي – گوارشي و غدد
تحصیلات:
- فارغ التحصيل پزشك عمومي از دانشگاه اصفهان 1373
- فارغ التحصيل دوره ي چهارساله تخصصي داخلي از دانشگاه تهران 1380
سابقه:
- عضو انجمن بيماري هاي گوارشي و كبد ايران
- سابقه ي چهار سال كار در بيمارستان هاي استان كرمانشاه و پزشك نمونه كشور در آن استان در سال 1383
- سابقه كار در بيمارستان امام خميني كرج از سال 1385 تا كنون در بخش هاي داخلي – گوارش و ديابت
- داراي مطب خصوصي از سال 1380 تا كنون
- داراي گواهينامه ي شركت در سمينارهاي ديابت در داخل و خارج كشور ( برنامه Star از دانشگاه كپنهاگ دانمارك سال 1393) و برنامه ديابت