معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر ژاله محمدپور
عنوان:
متخصص زنان - فلوشیپ ناباروری
تحصیلات:
-پزشکی عمومی دانشگاه تهران سال 1387
-پزشکی تخصصی و فلوشیپ نازایی سال 1386
سابقه:
-دانشگاه تهران – بیمارستان میرزا کوچک خان (محب یاس )
-سابقه کار 8 سال