معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر افسانه ساسانی
عنوان:
متخصص زنان - فلوشیپ ناباروری
تحصیلات:
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1369
-تخصص زنان و زایمان از بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1377
-فارغ التحصیل فوق تخصص نازایی بیمارستان امام خمینی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه:
سیرجان بیمارستان غرضی – مشهد مطب – درمانگاه فرهنگیان – بیمارستان امام خمینی