معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر فتانه مختاری
عنوان:
متخصص زنان - فلوشیپ ناباروری
تحصیلات:
فارغ التحصيل رشته ي پزشكي عمومي از دانشگاه تهران سال 1377
فارغ التحصيل دوره ي تخصص زنان و زايمان از دانشگاه ايران سال 1386
فارغ التحصيل دوره ي فلوشيپ نازايي از دانشگاه تهران سال 1392
داراي تحقيقات و مقالات متعدد در خصوص ناباروري و IVF
سابقه:
-بیمارستان کرمان – بیمارستان میرزا کوچک خان ( محب یاس )
-سابقه کار 8 سال