معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر ناصر سلسبیلی
عنوان:
فوق دکترای جنین شناسی بالینی
تحصیلات:
-- لیسانس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1357
- فوق لیسانس از دانشگاه گلاسگو انگلستان در رشته آناتومی و جنین شناسی بالینی در سال 1367-1364
- دکترای آناتومی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370
- فوق دکترای جنین شناسی بالینی از موسسه جونز آمریکا در رشته ی مدیریت آزمایشگاه جنین شناسی و دوره های کاشت جنین و کشت جنین و فریز جنین در سال های 1375-1374
- فوق دکترای جنین شناسی بالینی : کشت سلول های بنیادی و فریز جنین و سلول های ژرم در بخش علوم تولید مثل از دانشگاه تورنتو کانادا در سال 1376
- دوره ی فوق دکترا در موسسه Bourn-Hall انگلستان در دانشگاه کمبریج در سال 1370 در جنین شناسی بالینی- روش های ریز تزریقی – و درمان های کمک باروری آزمایشگاهی
سابقه:
- عضو رسمی انجمن آناتومیست های ایران و عضو انجمن باروری و ناباروری آزمایشگاهی ایران و عضو رسمی انجمن جنین شناسان آلفا
- سرپرست آزمایشگاه جنین شناسی بیمارستان میرزا کوچک خان از سال 1377
- سرپرست و مسئول جنین شناسی مرکز درمان ناباروری رویش از سال 1391
- استاد تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس رسمی در دروس دانشگاهی رشته های آناتومی- جنین شناسی و بافت شناسی دانشکده پزشکی و دانشکده توانبخشی از سال 1361
- مدرس دروس اختصاصی برای دانشجویان فیزیوتراپی – دانشجویان دوره ی دکترای تولید مثل - آموزش کارورزی بالینی و آزمایشگاهی رشته های بیولوژی تولید مثل ( در دوره ی دکترا)
- دارای 46 مقاله ی بین المللی در زمینه های آناتومی – جنین شناسی – بافت شناسی – پاتولوژی سلولی و مولکولی و ژنتیک سلولی که می توانید از طریق سایت های Pub Med – ScouPos و ISI Web و در نهایت از طریق google search مطالعه و دانلود بفرمایید.
سابقه ی رسمی تخصصی اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1360 و در حال ادامه دارد.