معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر زهرا حیدر
عنوان:
متخصص زنان - فلوشیپ ناباروری
تحصیلات:
- فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
- فارغ التحصیل دکترای تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه شهید بهشتی
- فارغ التحصیل فلوشیپ نازایی از دانشگاه تهران در سال 1385
سابقه:
- فعالیت در زمینه ی درمان های کمک باروری در شهرهای تهران و کرج از سال 1385
- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- عضو هيئت تحريره ي نشريه ي تخصصي انجمن علمي متخصصين زنان
- عضو هيئت داوران نشريه ي دانشگاه علوم پزشكي تهران
- داراي مقالات متعدد در زمينه ي درمان هاي كمك باروري درمان هاي پيشرفته ي رشته ي زنان در نشريات معتبر داخلي و خارجي
- عضو هيئت موسس اولين مركز درمان ناباروري استان البرز و مسئول فني مركز درمان ناباروري رويش
- عضو هيئت مديره مركز و رئيس هيئت مديره مركز